Obrovský (NE)zájem o dotace na základní školy
Přidal bobo, 17.02.2017 20:32
Naše Obec, na základě rozhodnutí několika zodpovědných zastupitelů, přišla o možnost požádat o dotaci cca 8 miliónů korun na realizaci projektu modernizace Základní školy. Jistě odpovědné rozhodnutí těch odpovědných a v zápisu z 18. jednání ZO se můžete seznámit s porobnostmi a hlasováním.
Za jeden (a asi i jediný) důvod nezájmu o dotaci byla údajná sebevražednost tohoto projektu.

Dotace na rozvoj školy ve Velké Hleďsebi tedy nebude a o sebevražednosti tohoto projektu si udělejte obrázek sami dle připojeného článku.

Čtěte článek

Podrobné novinky
Obrovský zájem o dotace na základní školy z IROP.
Projekty za 9,5 miliardy korun.

15.02.2017:

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo dne 14. února ve 14 hod. příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů infrastruktury základních škol. Zaznamenali jsme více než pětinásobný zájem o projekty základních škol z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

„Díky tomuto velkému zájmu budou s největší pravděpodobností finanční prostředky našeho programu na aktivity v oblasti infrastruktury základních škol v  individuálních výzvách zcela vyčerpány. Nyní začne pečlivý proces hodnocení všech předložených projektových žádostí, z nichž budou financovány jen ty nejkvalitnější. Ráda bych upozornila na možnost financování infrastruktury základních škol v tzv. integrovaných výzvách IROP na podporu infrastruktury pro vzdělávání,“ říká ministryně Karla Šlechtová.

Ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“ bylo předloženo 183 projektů ve finančním objemu 2,2 mld. Kč. Objem předložených žádostí přesáhl alokaci výzvy o více než 1,6 mld. Kč, jedná se tedy o téměř čtyřnásobný převis alokace výzvy. Ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ bylo předloženo 655 projektů ve finančním objemu téměř 7,3 mld. Kč, jedná se tedy o více než pětinásobný převis alokace výzvy. Objem žádostí tak přesáhl alokaci výzvy o více než 6 mld. Kč. Vzhledem k velkému množství projektů  očekáváme i delší proces hodnocení, než jak je tomu u výzev se standardním zájmem o podporu.
 
Výzvy jsou zaměřeny zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol.
 
Jak bylo uvedeno výše, další alokace pro podporu infrastruktury základních škol je vyčleněna v integrovaných výzvách pro ITI (integrované územní investice) - výzva č. 66, IPRÚ (integrované plány rozvoje území) – výzva č. 67 a CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) – výzva č. 68. Informace o těchto výzvách je k dispozici na webových stránkách IROP http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy