Zadržování pošty zastupitelstvu
Přidal bobo, 20.02.2017 18:58
 news: Pošta.jpg Asi půlroční problémy ve školní jídelně začínají být veřejným tajemstvím.
I proto jsem si po ukončení jarních prázdnin vyžádal na ředitelce Základní školy Velká Hleďsebe informace ohledně stavu ve školní jídelně. Podotýkám, že tento dotaz byl vypracován dle zákona o obcích.

Čtete více

A co na to říká Rada obce??!!
Dopis ředitelky ZŠ se konečně objevil!

Z dostupné informace z webu Základní školy Velká Hleďsebe z usnesení  Školské rady vyplývá, že o průběhu a závěrech z jednání dne 14.2.2017 bude písemně informováno zastupitelstvo obce.
Zápis z jednání Školské rady naleznete ZDE

Dnes je 16.3. a ptám se:
„Paní starostko, není na obci další dopis adresovaný zastupitelům, který úmyslně zadržujete“?

Byl objeven i dopis Školské rady!
Podrobné novinky
Asi půlroční problémy ve školní jídelně začínají být veřejným tajemstvím. I proto jsem si po ukončení jarních prázdnin vyžádal na ředitelce Základní školy Velká Hleďsebe informace ohledně stavu ve školní jídelně – podotýkám, že tento dotaz byl vypracován dle zákona o obcích.


Mimo jiné jsem se dověděl, že zastupitelstvu obce (tedy nejvyššímu orgánu obce) byl již dne 3.2.2017 adresován dopis ředitelky Základní školy Velká Hleďsebe.
Paní starostka tento dopis zadržuje a dodnes nebyl zastupitelům rozeslán!

Ptám se, abych se vyhnul dalším útokům:
Je toto konstatování urážkou paní starostky, nebo konstatování skutečného stavu??!!

Dne 17.2.2017 jsem tedy paní starostku požádal o bezodkladné rozeslání kopie tohoto dopisu všem zastupitelům a zároveň jsem o zadržování pošty informoval všechny zastupitele.

Prozatím (je 20.2.) nebyla moje žádost vyslyšena a dopis ředitelky ZŠ mi nebyl poslán.