Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. – NEPRAVDIVÁ!!!
Přidal bobo, 01.03.2017 16:01
Dne 28. 2. 2017 se na webu obce objevila výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. – tedy zákona o svobodném přístupu k informacím. Povinnost zveřejňovat tuto výroční zprávu vyplývá rovněž z tohoto zákona.

Čtěte více

Podrobné novinky
Dne 28. 2. 2017 se na webu obce objevila výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. – tedy zákona o svobodném přístupu k informacím. Povinnost zveřejňovat tuto výroční zprávu vyplývá rovněž z tohoto zákona.

Po zhlédnutí tohoto dokumentu, vlastnoručně podepsaného paní starostkou, si dovolím konstatovat, že tato výroční zpráva NENÍ PRAVDIVÁ. Paní starostka přeci musí velmi dobře znát průběh téměř půlročního zadržování informací ohledně pojištění obce a odmítání poskytování informace v této věci ze strany povinného subjektu – tedy obce (paní starostka se pod odmítnutí poskytnout informaci vlastnoručně podepsala).
Pokud to někteří nevědí (a zastupitelům jsem toto sdělil), došlo k tomu, že až Krajský úřad NAŘÍDIL vydání těchto dokumentů.

Proč tedy následně paní starostka podepíše prokazatelně NEPRAVDIVOU VÝROČNÍ ZPRÁVU za rok 2016 – tedy sumarizaci požadavků podaných dle zákona, který se nazývá ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM??

Jaká je představa paní starostky o dodržování zákona a vůbec o svobodě přístupu k informacím?

Jak mohou a jak ještě dlouho budou někteří zastupitelé (věrní) trpět tento stav, kdy se veřejně uvádějí nepravdivé informace, které jsou v rozporu s platnými zákony?

Slib člena zastupitelstva:
"Slibuji . . . . . . budu se řídit Ústavou a zákony České republiky."


Co vše nám, paní starostko, ještě tajíte???

Zveřejněná výroční zpráva za rok 2016