Hleďsebský kurýr – informace číslo 1.
Přidal bobo, 01.03.2017 23:18
 news: Tudy cesta nevede.jpg  Hleďsebský kurýr – informace číslo 1.
V posledních dvou letech je vám do schránek roznášen obecní časopis s názvem Hleďsebský kurýr.  Běžná to praxe ve všech okolních obcích, ale náš obecní občasník měl jednu zvláštnost.
Čtěte více.

Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje o odvolání p. Brože proti usnesení Městského úřadu Mar. Lázně
(ze dne 23. května 2017)


Podrobné novinky
Hleďsebský kurýr – informace číslo 1.

V posledních dvou letech je vám do schránek roznášen obecní časopis s názvem Hleďsebský kurýr.  Běžná to praxe ve všech okolních obcích, ale náš obecní občasník měl jednu zvláštnost.

Občasník sice postrádal celou řadu informací pro občany, ale zato byl bohatý na články s pomluvami, intrikami a nepravdivými informacemi. Na spočítání autorů těchto článků vám postačí bohatě jedna ruka.
Poslední vydání tohoto občasníku s číslem 3/2016 bylo již natolik "bohaté na sdělení občanům", že se dostalo i na pořad jednání zastupitelstva.
K určení hranice slušnosti a začínajícího hulvátství se zastupitelstvo nemělo, pisatelé článků samozřejmě mlčeli a redakční rada obce se zřekla odpovědnosti za obsah a výběr článků tohoto vydání.

Kdo tedy odpovídá za obsah a kdo rozhodoval, co se uveřejní a co nikoliv?
Redakční rada je orgánem Rady obce. Rozhodovala tedy Rada obce nebo jednotlivec?


Několik prostých otázek, ale ty zůstaly bez odpovědi a samozřejmě tedy i bez odpovědnosti. Nezbylo jiného, než požádat o posouzení hranice slušnosti Městský úřad Mariánské Lázně, oddělení správních deliktů.

A výsledek??!!

Jednalo se o přestupek proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. zveřejněním ÚMYSLNÝCH URÁŽEK.


Informační kulturu v obci řídí tedy NĚKDO anebo NĚKOLIK málo jedinců. Za částku 65 tisíc korun (náklady v roce 2016) vám byl do schránek doručován časopis, který se tiskne sice na křídovém papíru, ale jehož obsah přesahoval míru slušnosti a byl v rozporu s právy některých vašich spoluobčanů.

KDO JE ZA TENTO STAV ODPOVĚDNÝ??

Sdělení: Toto je prvotní rozhodnutí správního orgánu. Odvolání je možno podat ke krajskému orgánu Karlovarského kraje. Pokud by tento orgán rozhodl, že obsah občasníku byl slušný a v souladu s demokratickými principy informovanosti, budete samozřejmě o této změně právního výkladu informováni.