Odvolání ředitelky MŠ Velká Hleďsebe – nejnovější skutečnosti.
Přidal bobo, 28.04.2017 12:21
Po více jak devíti měsících se opět vracíme k odvolání ředitelky mateřské školy.

Dnešního dne (28.4.2017) bylo Krajským soudem v Plzni, jako soudem odvolacím, pravomocně rozhodnuto, že odvolání paní Bc. Aleny Kóšové z funkce ředitelky Mateřské školy Velká Hleďsebe bylo v rozporu se zákonem.

Čtěte více

Podrobné novinky
Po více jak devíti měsících se opět vracíme k odvolání ředitelky mateřské školy.
Dnešního dne (28.4.2017) bylo Krajským soudem v Plzni, jako soudem odvolacím, pravomocně rozhodnuto, že odvolání paní Bc. Aleny Kóšové z funkce ředitelky Mateřské školy Velká Hleďsebe bylo v rozporu se zákonem.O dovolání ke Krajskému soudu rozhodla paní starostka bez zmocnění Radou obce, tedy i v tomto případě v rozporu se zákonem o obcích. Tímto postupem byla značně navýšena škoda, která spočívá ve finančních nárocích odvolané paní ředitelky a bude vyčíslena i s dobou pro odvolání – tedy o devět měsíců více.
Na jedné straně gratulujeme paní Kóšové ke spravedlivému vítězství a na druhé straně se ptáme, kdo je odpovědný za takto vzniklou škodu i morální pochybení orgánů obce?!
V minulosti byl postup Rady a následně i paní starostky opozičními zastupiteli (tedy převážně těmi 4. kategorie – hodnocení p. Brože) i značným počtem občanů kritizován jako nezákonný a nemorální.  Nyní se ukáže, jak je naše paní starostka před občany "odpovědná" za své jednání a jak se vypořádá s morálkou i slibem zastupitelky. Nás napadají pouze taková řešení, která jsou pro blaho Obce a jejích občanů (jak často z úst paní starostky slýcháváme), a která  budou obrazem morálky a odpovědnosti paní starostky.

Pro přopomenutí "morálky" paní straostky připojuji i odkaz na Mariánskolázeňské noviny č. 21 z 15. října 2015.