Nákup komunální techniky - podruhé
Přidal bobo, 23.05.2017 19:54
Na pondělí 22.5.2017 bylo mimo plán svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém se měl opět řešit nákup komunální techniky pro obec.

Nevyřešilo se zase nic  . . . a proč??!!

Čtěte více

Vracíme se k zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce

Podrobné novinky
Na pondělí 22.5.2017 bylo mimo plán svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém se měl opět řešit nákup komunální techniky pro obec.

Nevyřešilo se zase nic  . . . a proč??!!


Jednoduše a stručně řešeno – nesrovnalosti v zadávací dokumentaci a při výběru možného dodavatele!!!

Po měsíci byla zastupitelům předložena dokumentace, která byla sice obsáhlejší, ale obsahovala řadu pochybení. Paní starostka sice odmítla sdělit jméno zpracovatele, ale to v podstatě nic nemění na faktu, že zastupitelé i ve DRUHÉM KOLE výběru komunální techniky obdrželi paskvil.
Jednalo se o pochybení v uváděných odkazech na platné zákony, chyby v zadávací dokumentaci i zásadní nedostatky ve výběrovém řízení na dodavatele techniky.
Je však nanejvýš zarážející, že dodavatel, který nesplnil zadávací podmínky, nebyl vyloučen
(jak to stanovuje zákon), ale v podání komise dokonce výběrové řízení vyhrál!!! Toto je nepřijatelné!

Paní starostka a dva zastupitelé trochu těžce nesli přednesené nedostatky a možno i říci, že ze strany paní starostky se schylovalo ke slovním útokům na skupinu zastupitelů, kteří námitky k výběrovému řízení připravili. No, nakonec k tomu nedošlo a přítomní zastupitelé jednohlasně odmítli rozhodnutí o nákupu komunální techniky v této fázi výběrového řízení. Pravomoc rozhodnout byla zpětně přenesena na Radu obce a čas ukáže, jak se s tím členové rady popasují.

Zjištěné problémy a nedostatky v dokumentaci, která byla zastupitelům předložena jsou ZDE.


Dalším bodem programu byla námitka proti zápisu z předcházejícího jednání zastupitelstva, kdy se občan nedověděl ze zápisu vůbec nic o tom, proč zastupitelé neschválili nákup komunální techniky již v prvním kole. Skupina zastupitelů požadovala doplnění zápisu o základní informace z tohoto jednání.
Informace z jednání prvního kola naleznete ZDE .

Obsah námitky naleznete ZDE

Dlouze k tomuto hovořila paní starostka a v podstatě se snažila vysvětlit, že je vše v pořádku a vlastně občan nemusí ani nic vědět. V jejím vystoupení bylo tolik nepravd a zavádějících výkladů k platným předpisům, kterými bychom se měli řídit, že toto raději nebudu rozebírat. Přepis jejího vystoupení by měl být obsahem zápisu z tohoto jednání, protože o to bylo požádáno.

A hlasování o námitce??!! Je sedm zastupitelů, kteří smýšlejí (nebo musejí smýšlet) stejně jako paní starostka a dle nich se občan nemá dovědět co se hodinu a půl na jednání zastupitelstva povídalo.

A jejich jména?! No, stejně se to dozvíte ze zápisu. Jedná se o paní Brožovou Lampertovou, Kyselovou a Šimůnkovou a pány Brože, Zadranského, Labaje a Zídka.

Takže občané, důvody, proč se dosud nekoupila komunální technika pro obec, se dozvíte pouze na tomto webu nebo na facebooku.