Klimentovská a.s.
Přidal Kovarik, 10.06.2018 23:41
Obecní akciová společnost Klimentovská a.s.

Listopad 2018 - Klimentovská a.s. - hospodaří a jak???   


Podrobné novinky
Společnost Klimentovská a.s. (dále jen KAS) žalovala u Okresního soudu v Chebu již asi v roce 2015 předcházející vedení KAS a požadovala uhradit pokutu, která byla udělena Českou inspekcí životního prostředí za tzv. černou skládku v areálu bývalých kasáren Klimentov. Tento orgán státní správy jednal na základně udání jednoho občana z Klimentova, který se tehdy asi rozhodl své osobní spory a rozčarování z nedocenění řešit touto cestou. Při tom opomněl tu skutečnost, že více jak rok kolem těchto skládek chodil jako ředitel společnosti KAS a jaksi NEKONAL!
Současné vedení KAS šlo v jeho šlépějích a osobní antipatie, intriky apod. řešilo tím, že podalo žalobu na soud. Toto vedení KAS přehlíží skutečnost, že bylo Radou obce jmenováno v rozporu se zákonem o obcích. Jak je vidět, tento fakt současnému vedení KAS nebrání v soudních žalobách a ani v tom, že opět vysává peníze z rozpočtu Obce. K tomuto však až za chvíli.
Teď se budeme zabývat rozhodnutím soudu, který dne 8. 6. 2018 žalobu zamítl v plném rozsahu. Vítáme rozhodnutí soudu a zároveň blahopřejeme bývalému vedení KAS k jeho úspěchu v  boji, který byl od samotného počátku z naší strany označován jako nesmyslný a iniciovaný pouze na základě osobních antipatií několika málo lidí z vedení Obce a KAS vůči těm, kteří se dokážou postavit na odpor a beze strachu upozorňovat na chyby a lumpárny.

A teď několik málo poznámek ke Klimentovské a.s. a současným orgánům této společnosti.
V lednu 2015 byl zorganizován (asi v zájmu uchopení moci v obci) „puč“ a bývalé vedení KAS bylo odvoláno. Jak jsem již napsal, „puč“ byl proveden v rozporu se zákonem o obcích a nelze ani přehlídnout lidskou stránku při odvolávání bývalých orgánů. Orgány KAS byly nově obsazeny osobami povětšinou s přímou vazbou na Radu obce, která je pro KAS řídícím orgánem. Stal se z toho i takový polorodinný podnik. Nevěříte!? Tak koukněte ZDE.
Dovolím si tvrdit, že toto obsazení orgánů KAS je na hraně střetu zájmu. Tento názor potvrzují i kroky Rady obce při řízení KAS.
Rozhodnutím Rady obce se KAS postupně zbavilo zaměstnanců i některých dalších administrativních úkonů a naopak stoupají výdaje Obce na tuto společnost. Tato tzv. servisní organizace pro obec neprovádí již několik let žádný servis a naopak je příjemce servisu od Obce a občane drž se! Tento servis je bezplatný! Ve výsledku je to tedy tak, že tok peněz z Obce na KAS se zvýšil 5x a navíc obec provádí pro KAS bezplatný servis. Nakládání s veřejnými prostředky jaksi Rada obce přehlíží a zastupitele to většinově zatím nezajímá! Přehlíží i to, že v současnosti KAS dluží obci cca 8 miliónů a její orgány nevykazují žádnou činnost k umoření tohoto dluhu.

A ještě doplním, že za výkon funkce prakticky nicnedělání si orgány KAS v roce 2016 vyplatily odměnu 162 tisíc Kč - rok 2017 ještě nebyl zveřejněn. No, jsou čtyři, a tak si snadno vypočítáte průměrný příjem na jednoho člena orgánů KAS za rok 2016.

Shrnutí!
Společnost KAS v roce 2016 vykázala provozní náklady ve výši přesahující půl miliónu korun a navíc si nechá od Obce provádět bezplatný servis. Toto je (v představách současného vedení Obce a KAS) přístup správného hospodáře?!

A závěr!?
Předcházející zastupitelstvo se vynasnažilo minimalizovat náklady na tuto obecní akciovou společnost a vážně uvažovalo o likvidaci KAS po ukončení její udržitelnosti – tedy po lednu 2018. Likvidovat se prý ale zatím nebude a náklady se asi také snižovat nebudou! Toto je odpověď Rady obce. A proč asi? Koukněte se ještě jednou na obsazení orgánů KAS.

A tady můžete kouknou na dřívější informace o KAS.