Kope se a neví se!
Přidal bobo, 09.09.2018 19:42
Na prostranství před obecním úřadem (Mariónem) vzniká DÍRA.
Občané se ptají: „Cože tam bude“??!!

Stav k 6.12.2018 !!!

Podrobné novinky
Na prostranství před obecním úřadem (Mariónem) vzniká DÍRA. Občané se ptají: „cože tam bude“??!!

Odpověď NĚKDO zná, protože nechal zlikvidovat veškeré dřeviny a v současnosti (tedy 9.9.2018) se KOPE DÍRA.
Údajně, dle vyjádření bagristy, se buduje kašna.

Možná, ale takovéto rozhodnutí je vyhrazeno nejvyššímu orgánu obce, kterým je zastupitelstvo. A věřte, že zastupitelé o tomto NEROZHODOVALI!

Jak to vše asi dopadne??!!
 news: Dira01.JPG  news: Dira02.JPG  news: Dira03.JPG  news: Dira04.JPG news: Dira05.JPG
 news: Dira06.JPG


Dopadlo to zatím takto - stav k 6.12.2018 !!!

Parcela 1/1, v k.ú. Velká Hleďsebe se uvádí do původního stavu - PRÝ!!
Parcela 1/1 je oplocena – nejspíš z bezpečnostních důvodů!
To SNAD ale není PŮVODNÍ STAV??!!

K těmto úpravám není potřebné rozhodnutí žádného orgánu - PRÝ!!
Projekt na jakýsi PŮVODNÍ STAV byl zadán cca před měsícem, a to bez souhlasu Rady i zastupitelstva. Jde o porušení pravomocí zadavatele – kdo to ale je???

A kde je povolení této stavby a . . .  a dle nejnovější informace je prý NUTNÉ!!!

Paní starostko, ptám se Vás opakovaně a veřejně: "Kdo a kdy rozhodl o zahájení této stavby před Marionem"???

Tady jsou foto stavu 6.12.2018.
news: Dira01.JPG news: Dira02.JPG news: Dira03.JPG news: Dira04.JPG