A další husarský "předvolební" kousek z kuchyně ANO 2011.
Přidal bobo, 22.09.2018 19:17
V aktuálním čísle tiskoviny Deník 5+2 vyšel článek týkající se chvalozpěvu paní starostky Jaroslavy Brožové Lampertové na hospodaření a rozvoj naší obce.
Podrobné novinky
V aktuálním čísle tiskoviny Deník 5+2 vyšel článek týkající se chvalozpěvu paní starostky Jaroslavy Brožové Lampertové na hospodaření a rozvoj naší obce.

Prosím všechny, kdo bude číst tento článek a zveřejněnou informaci, zkuste se oprostit od obsahu tohoto článku, a všimněte si, kde tento článek vyšel, kdy vyšel a v jaké konkrétní tiskové kategorii.
Podstatné je, že článek vyšel v době těsně před volbami, navíc s krásnou fotografií paní starostky, která se tak snaží vtisknout své jméno a tvář do paměti voličů. Zajímavá je pak též skutečnost, že tiskovinu Deník 5+2 vlastní MAFRA, která spadá pod holding Agrofert, tedy ANO 2011. Nejvíce zarážející však je skutečnost, že se jedná o placenou inzerci, což vyplývá jednak z toho, že celý článek je uveden jako "komerční prezentace" a jednak z toho, že tato informace byla námi telefonicky ověřena na obchodním oddělení regionální redakce této tiskoviny. Celá strana textu stojí ve vydání řádově desítky tisíc korun (v ceníku je uvedeno rozpětí za stranu cca 30000 až 40000). Vzhledem k tomu, že jde o prezentaci Obce s tváří paní starostky předpokládáme, že tuto částku uhradila Obec Velká Hleďsebe. A to podle nás opravdu není hospodárné, účelné a morální vynaložení peněžních prostředků obce. Pokud paní starostka doloží, že tuto placenou inzerci uhradila ze svých prostředků, nebo prostředků jakéhokoliv jiného subjektu odlišného od Obce Velká Hleďsebe, rádi tuto informaci zde obratem zveřejníme. Zatím však naše pochybnosti přetrvávají.

P.S. Navíc, pokud se paní starostka chlubí, že ušetřila peníze ve výši 1 ročního rozpočtu, tak se každý může přesvědčit, že tyto peníze byly v rozpočtu obce již v době, kdy nastupovala do funkce.

Čerpáno z Facebooku "Za lepší Hleďsebi"

Článek v 5+2